Над 72 млн лева са инвестициите на EVN в област Кърджали

Публикувана на 11 Юни 2018

Над 72 млн лева е инвестирала в Кърджалийско енергийната компания ЕВН, информираха днес на среща с областния управител Никола Чанев главният изпълнителен директор Робърт Дик и колегите му Калина Трифонова и Костадин Величков.

„EVNБългария“ е на българския пазар от 13 години и за това време е вложила над 1,6 млрд лева в инфраструктурата и услугите на обслужваната от нея територия. В област Кърджали от 2005 г насам са изградени 979 км нови електропроводи и 137 нови трафопоста и възлови станции. В хора на разговорите стана дума за усилията на фирмата за намаляване на авариите и кражбите на ток, либерализацията на цените, измененията в закона и поправката „ЧЕЗ“, ролята на регулатора и др. Посочени бяха положителни практики в работата на EVNкато работодател по отношение на безопасността, енергийната ефективност, корпоративната отговорност и др. Областният управител открои добрия имидж на дружеството като партньор на държавата и насърчи усилията на EVNза подобряване на услугите и сигурността на потребителите.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай