Длъжност

Име,
 Фамилия

Стая

Пряк тел.


РЪКОВОДСТВО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1

 Главен секретар

 и. д. Събина Сюлюкчиева

408

6-01-78


ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС”

2

Директор Дирекция ”АПОФУС”

 

304

6-01-67

3

Главен счетоводител

Христина Кандилова

309

6-01-70

4

Старши счетоводител

Мария Козарева

308

 6-01-69

5

Главен експерт “ОМП” и служител по сигурността на информацията

инж. Веселин Костов

505

6-01-55
6-94-31

6

Главен експерт “Човешки Ресурси”

Петя Стефанова

305

6-01-66

7

Старши юрисконсулт

Елена Златанова

201

6-01-64

8

Старши експерт "Административно обслужване"

Мария Милчева 

102

6-01-52

9

Главен юрисконсулт

Николай Карагеоргиев

201

6- 01- 64


ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС”

10

Директор дирекция “АКРРДС”

Дора Василева

404

6-01-57

11

Главен експерт

Събина Сюлюкчиева

408

6-01-78

12

Главен експерт

инж. Катя Димова 

405 

6-01-75

13

Главен експерт

инж. Севда Въргова

 409

 6-01-79

14

Старши експерт

инж. Ангел Варелов

407

6-01-77

15

Старши експерт

Ива Узунова

410

6-01-80

16

Главен експерт

инж. Юксел Ибрям

406

6-01-76

17

Старши експерт

Таня Иванова

403

6-01-74

18

Старши експерт

 

411

6-01-81

19

Младши експерт

 

201

6-01-64

20

Старши специалист

Николай Димов

307 

6-01-60 

21

Старши експерт

Вилдан Сефер

410

6-01-80

22

Младши експерт

Станка Стоева

401

6-01-71

23

Специалист

Михаела Иванова

 

 207

 6-01-50 факс 6-01-51

24

Старши специалист

Жени Петрова

402

6-01-72

25

Изпълнител  - шофьор

Лъчезар Господинов

402

6-01-72 

 

26

Програма "Старт в кариерата"

Айсун Ферад, Стефан Мухтаров

 

 

27

Информация и охрана – портал

 

101

6-01-63

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай