Уважаема госпожо / уважаеми господине,

В качеството Ви на работодател, предоставяме на Вашето внимание анкета за проучване на потребностите Ви от работна сила.

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие два пъти в годината на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ /следва да набира, обработва и предоставя на Агенция по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила.

Целта на настоящата анкета е да се получи реална и конкретна информация за търсени професии, специалисти, работници и разбира се – техните характеристики.

Вашето мнение ще подпомогне определянето на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие.

Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване, ще послужи за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.

Моля да отделите няколко минути и да попълните анкетния формуляр. Той ще се попълва само по електронен път до края на месец февруари 2018г.

 

Анкетният формуляр може да намерите тук

 

Предварително Ви благодарим за отзивчивостта и за Вашето съдействие!

С уважение,

Заместник областен управител

и Председател на Комисията по заетостта /Леман Али/

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай