Чанев: Община Кърджали да възстанови надвзетите от граждани и фирми местни данъци за 2017 г

Публикувана на 04 Януари 2018

Близо месец след като Върховният административен съд отмени окончателно увеличението на местните данъци за предходната 2017 г, община Кърджали няма методика за възстановяване на надвзетите суми, установи на място областният управител Никола Чанев.

Той поиска информация по какъв начин ще бъдат възстановени надвнесените пари за облагане на имотите държавна собственост и подаде искане по реда на чл. 129 от ДОПК за възстановяване на надвнесения от него като физическо лице данък МПС.

На 11 декември 2017 г ВАС потвърди решението на Административния съд в Кърджали, че решението за вдигане на налозите за недвижимите имоти и автомобилите е незаконосъобразно. Така на практика ставките бяха върнати на старите равнища. Заради поисканото предварително изпълнение обаче, близо две-трети от данъкоплатците са платили задълженията си по вече отменените тарифи.  Гражданите трябва за знаят, че надвнесените от тях данъци подлежат на възстановяване в брой или по банков път в 30-дневен срок, ведно с лихвата за забава, подчерта областният управител, след като подаде изискуемото  по чл. 129 искане. Това е законова процедура и от нея могат да се възползват всички данъкоплатци, изтъкна Чанев.  За да не се претоварва работата на отдел „Местни данъци“ и в същото време да бъдат защитени правата на гражданите и фирмите, той призова общината да разработи  механизъм за възстановяване или прихващане на сумите по служебен ред. 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай