Чанев към фирмите: Няма да допусна компромис със зимното поддържане и снегопочистване

Публикувана на 22 Ноември 2017

Областният управител Никола Чанев свика среща с представители на фирмите от консорциума ДЗЗД „РПМ – Кърджали 2014“, ангажирани със зимното поддържане и снегопочистване на републиканската пътна мрежа.

На срещата присъства и директорът на ОПУ инж. Иван Гавазов. Изпълнителите заявиха, че разполагат с необходимите количества инертни материали и над 100 машини в изправност, готови да посрещнат предизвикателствата на сезона.  Чанев бе категоричен, че няма да позволи компромиси с качеството на пътните артерии през зимата и ще изисква стриктно спазване на поетите ангажименти по договора с възложителя – ОПУ. В противен случай ще бъдат налагани санкции. Очакваме адекватна реакция от фирмите при влошаване на метеорологичната обстановка и добро взаимодействие с институциите, отговорни за състоянието на комуникациите през зимата, подчертаха областният управител и директорът на „Пътното“.  657 километра е републиканската пътна мрежа в област Кърджали. Като най-тежки бяха посочени участъците към Ардино, Паничково и Мост. Трябва да даваме пример за добро поддържане, за да изискваме същото и от общините, и от гражданите, и най-важното – да не допуснем времето да ни изненада и хората да са потърпевши от неизпълнение на поетите от фирмите ангажименти, посочи Чанев. 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай