Българска агенция за инвестиции (БАИ)

Публикувана на 27 Юли 2014

Българска агенция за инвестиции към министерството на икономиката, енергетиката и туризма осъществява насърчаването на инвестициите.


Агенцията
     1. осъществява информационно обслужване на инвеститорите;
     2. извършва инвестиционен маркетинг, като представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;
     3. осъществява индивидуално административно обслужване на инвеститори по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
     4. поддържа страница в интернет с информация за:
а) инвестиционния и бизнес климат в страната;
б) терени и индустриални зони за осъществяване на инвестиции по региони в страната с икономически и инвестиционен профил на региона;
в) формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за клас инвестиция и ползване на насърчителните мерки по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
     5. поддържа за статистически цели информационна система, в която събира данни за инвестициите в страната.
     6. предоставя обобщени данни за инвестициите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, на други държавни органи и заинтересовани лица по ред, определен в устройствения й правилник.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай